Archiwum dla kategorii ‘praca’

Współpraca z firmą Progra

Brak komentarzy »

Progra
Sześć lat trwała współpraca z firmą Progra. W tym czasie wziąłem udział w następujących projektach:

  • Syncaphone – aplikacja mobilna dla Novell Groupwise
  • aplikacja webowa dla projektu Engineering, Supervision and Monitoring Support for PHARE Economic and Social Cohesion Programme
  • Smister – aplikacja mobilna dla serwisu społecznościowego Facebook
  • YellowCard – aplikacja mobilna typu business directory stworzona na potrzeby kuwejckiego Techno Development Technology Co.

We wszystkich tych projektach byłem odpowiedzialny za część serwerową rozwiązań.

Pan Włodzimierz Kozłowski wielokrotnie udowodnił swoje bardzo wysokie umiejętności jako Java developer. Potrafi pracować niezależnie i dotrzymywać terminów realizacji zadań. Jest zorientowany na rozwiązywanie problemów i na dostarczanie rozwiązań satysfakcjonujących klientów. Chciałbym zarekomendować Pana Włodzimierza jako najwyższej klasy specjalistę IT.

Pełna treść referencji firmy Progra (wersja polska) (wersja angielska)


Facebook dla programistów

Brak komentarzy »

W czasopiśmie Software Developer’s Journal numer 3/2009 ukazał się mój artykuł Facebook dla programistów.

We wstępie do artykułu można przeczytać

Facebook jest nie tylko klasycznym serwisem społecznościowym, lecz także platformą umożliwiającą tworzenie własnych aplikacji. W artykule pokażemy jak przygotować i opublikować przykładową aplikację dla Facebooka współpracującą z serwisem aukcyjnym Allegro.

Artykuł powstał na bazie doświadczeń zdobytych między innymi w wyniku udziału w konkursie Truveo Developers Challenge, w którym aplikacja 3Styler for Facebook zdobyła jedną z głównych nagród oraz w konkursie na przygotowanie dokumentacji z przykładami dla usługi Allegro WebAPI. W trakcie prac nad artykułem powstała także przykładowa aplikacja Yaama (Yet Another Allegro MAnager), która dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników serwisu Facebook.

Czytaj dalej »


Dokumentacja usługi Allegro WebAPI

2 komentarze(y) »

W okresie od 14 lipca do 14 października 2008 r. w ramach umowy o dzieło z firmą QXL Poland Sp. z o.o. wykonana została dokumentacja metod usługi Allegro WebAPI.

Przygotowany dokument był kontynuacją pracy konkursowej. Dokumentacja zawiera szczegółowy opis działania 60 metod, sposobu ich wywołania, znaczenia przekazywanych parametrów i zwracanych wartości wraz z przykładami w językach Java, PHP, Ruby i C#. Ostateczny dokument zajmuje ponad 250 stron.

Pan Włodzimierz przy realizacji przedmiotu umowy wykazał się starannością oraz dokładnością wykonania. Również poziom merytoryczny pracy oraz terminowość jej dostarczenia pozwalają nam zarekomendować Pana Włodzimierza Kozłowskiego jako osobę profesjonalnie podchodzącą do powierzanych jej obowiązków.

Pełna treść referencji firmy QXL Poland Sp. z o.o. z dnia 8 grudnia 2008 r.


eMapy

Brak komentarzy »

W okresie od grudnia 2004 r. do kwietnia 2005 r. wykonana została aplikacja eMapy. Program został zrealizowany jako narzędzie pomocnicze w przygotowaniu pracy doktorskiej Wkład kartografii ziem Rzeczypospolitej od XVI do pierwszej połowy XVIII wieku w rozwój kartografii Europy (Próba pełnego ustalenia filiacji wydanych drukiem map rozpatrywanego terenu) – autor: dr Jarosław Łuczyński (promotor: prof. Stanisław Alexandrowicz).

Czytaj dalej »