Brązowy pas BlackBeltFactory

BlackBeltFactory (dawniej JavaBlackBelt) jest społecznością programistów Javy, która określa poziom wiedzy jej członków w wyniku zdawania i tworzenia egzaminów z technologii związanych z tym językiem. Kolejne stopnie oznaczane są właściwym kolorem zdobytego pasa: białym, żółtym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim, brązowym i czarnym (przy czym zdobycie tego ostatniego nie jest jeszcze możliwe).

Profil w serwisie z listą zdanych egzaminów
Czym jest BlackBeltFactory?JavaBlackBelt – Tour from John Rizzo on Vimeo.