eMapy

W okresie od grudnia 2004 r. do kwietnia 2005 r. wykonana została aplikacja eMapy. Program został zrealizowany jako narzędzie pomocnicze w przygotowaniu pracy doktorskiej Wkład kartografii ziem Rzeczypospolitej od XVI do pierwszej połowy XVIII wieku w rozwój kartografii Europy (Próba pełnego ustalenia filiacji wydanych drukiem map rozpatrywanego terenu) – autor: dr Jarosław Łuczyński (promotor: prof. Stanisław Alexandrowicz).

Praca doktorska uzyskała m.in. nagrodę Ministra Budownictwa za publikacje i prace naukowe w roku 2006.

Dzięki programowi można było dokonać ustalenia zależności filiacyjnych, zachodzących pomiędzy mapami wydanymi drukiem w okresie staropolskim. Bez tego programu i pomocy Pana mgr. inż. Włodzimierza Kozłowskiego tak obszerna analiza i dokładne uściślenie wniosków nie byłyby możliwe.

Pełna treść opinii dr. Jarosława Łuczyńskiego na temat programu eMapy


Leave a Reply